Większość ludzi na całym świecie chciałaby zainwestować swoje pieniądze tak, aby zarobić na tym możliwie jak najwięcej. Jednak trzeba przy tym pamiętać, że im wyższe możliwe do osiągnięcia zyski tym wyższe ryzyko – ludzie inwestujący ciężko zarobione pieniądze chcieliby to ryzyko zminimalizować.

Każda forma inwestycji posiada swoje wady i zalety. Stopa zwrotu i ryzyko to tylko dwie kwestie związane z inwestycjami. Nie można także zapominać chociażby o czymś takim jak czas inwestycji – niektóre działania mogą oczywiście przynieść bardzo wysoką stopę zwrotu, ale może to wiązać się z koniecznością zamrożenia swoich środków nawet na kilka lat.

Dlatego dobrze zastanowić się w jaki sposób najlepiej ulokować swój kapitał. Dla osób, które nie mają ciekawych alternatyw jeśli chodzi o inwestowanie bardzo dobrym rozwiązaniem może być lokata.

Jest to bardzo popularny, znany od wielu lat produkt. Wszystkie lokaty bankowe zapewniają swoim klientom zysk w postaci odsetek. Ich wysokość zależy od takich czynników jak wysokość wpłaconych środków, czy czas trwania lokaty. Może odsetki z lokat nie są tak znaczne jak możliwe do osiągnięcia z innych inwestycji, jednak lokata bankowa to pewna inwestycja, której nie towarzyszy ryzyko (które można rozumieć jako możliwość straty całości lub części środków).

Dobrze też wiedzieć, że najlepsze lokaty na rynku oferują swoim klientom również inne korzyści – może to być obsługa bez kolejki czy materiały promocyjne. Są to na pierwszy rzut oka drobnostki, ale gdy w praktyce przychodzi do załatwienia sprawy – nawet tego rodzaju kwestie bardzo się liczą.

Lokata to sprawdzony i bezpieczny sposób deponowania swoich pieniędzy w banku. W zamian za możliwość obrotu naszymi środkami finansowymi, banki oferują nam pewny zysk.

Warto zwrócić uwagę na to, że lokaty bankowe nie są jednakowe. Pominąwszy niuanse i specjalistyczne szczegóły, o których najlepiej dowiedzieć się już bezpośrednio w placówce, można w uproszczeniu dokonać kilku podstawowych podziałów. Sprawdź oferty banków i wybierz najlepszą lokatę bankową.

Pierwszym kryterium rozróżniania lokat będzie kryterium dokonane ze względu na oprocentowanie lokat. Niektóre lokaty naliczać będą wyższe odsetki, inne – niższe. Różna jest także zmienność odsetek w trakcie trwanie umowy: zdarzają się takie porozumienia między bankiem a klientem, które zakładają, że z każdym miesiącem oprocentowanie będzie wzrastać. W innych przypadkach pozostaje ono na stałym poziomie.

Innym kryterium podziału jest odbiorca. Lokaty dzielą się wówczas na te przysługujące osobie fizycznej, jak i na te, które bank proponuje jedynie firmom.

Podstawowe porównanie lokat obejmuje również to, czy w umowie znajduje się wzmianka o ewentualnej możliwości wcześniejszej wypłaty nagromadzonych odsetek, czy też nie. Ważna jest ponadto ewentualna możliwość przedłużenia złożonego depozytu już po upływie czasu sprecyzowanego podczas spisywania umowy. Pod tym względem lokaty będą się dzielić na odnawialne i nieodnawialne.

Najpopularniejszym sposobem dokonywania rozróżnień między lokatami jest jednak czas, na jaki zawiera się umowę. Lokaty mogą być krótkoterminowe i trwać kilka miesięcy lub długoterminowe. Te ostatnie mogę obowiązywać nawet na lata.