Dobre tłumaczenia techniczne

Od dawna obowiązującym oficjalnie w językiem w przemyśle i technice jest angielski. W języku tym pisane są wszelakie instrukcje, a poza tym rozmawia w nim duża część naukowców i inżynierów. Z tego też powodu w licznych zawodach niezbędna jest odpowiednia znajomość...