Przekaźniki styczniki jako elementy wykonawcze w sterowaniu

Przekaźnikiem nazywamy urządzenie, które pod wpływem sygnałów elektrycznych sterujących o małej mocy załącza lub wyłącza kilka obwodów elektrycznych o mocy wielokrotnie większej. Pod względem zasady budowy przekaźniki dzielimy na elektromechaniczne i bezstykowe....