Jeśli państwo decyduje się na inwestowanie, bardzo często realizuje takie inwestycje, które mają na celu zwiększenie poziomu życia społecznego. Nie zawsze wszystkie inwestycje mają od razu przełożenie na zmiany standardu życia obywateli, gdyż są to inwestycje, jakich opłacalność jest pomyślana w długim okresie czasu. Do takich inwestycji można zaliczyć bardzo istotne dla krajów, strategiczne inwestycje. Tego rodzaju inwestycje realizowane są zarówno na poziomie lokalnych, jak i ogólnokrajowym. W ramach takich inwestycji budowane są obwodnice miast, drogi, linie kolejowe, mosty, elektrownie. Tego rodzaju strategiczne inwestycje bardzo często nie są opłacalne z punktu widzenia biznesowego. Mają one jednak bardzo dużą użyteczność, a co za tym idzie zwiększają w pewnej perspektywie czasu poziom życia społeczeństwa.

Wiele inwestycji, jakie realizowane są na rzecz obywateli, wymaga włożenia bardzo dużych pieniędzy. Takimi pieniędzmi często dysponuje jedynie państw. Zbudowanie elektrowni, czy autostrady do często konieczność wydania kilku lub kilkunastu miliardów. Zyski z takiej inwestycji mogą pojawić się po bardzo długim czasie. Z tego powodu nie zawsze strategiczne inwestycje może realizować prywatny biznes. Firmy szukają przede wszystkim możliwości uzyskania odpowiednio dużych zysków w jak najbardziej krótkim czasie. Jeśli firmy prywatne posiadają jakieś zabezpieczenia ze strony rządzących to są w stanie realizować pewne strategiczne inwestycje. Takie zabezpieczenia to przede wszystkim gwarancje, jakie udzielane są przez władze na rzecz kredytów bankowych, co znacznie ułatwia pozyskanie bardzo dużych pieniędzy, zachęcając do strategicznych inwestycji. Banki nie udzielą takich pieniędzy nawet konsorcjom firm, jeśli te nie przedstawią bardzo pewnych zabezpieczeń. Wiele firm takimi zabezpieczeniami nie dysponuje.

Wszelkiego rodzaju strategiczne inwestycje to również decydowanie się przez państwo na realizowanie takich inwestycji, jakie pozwalają na zwiększenie komfortu życia poszczególnych osób. Do takich inwestycji można zaliczyć szpitale, czy nowoczesne szkoły. Ważnym elementem jakości życia jest również infrastruktura, która pozwala na szybkie przemieszczanie się, co sprzyja kolejnym strategicznym inwestycjom. Ważne bywa również, by koszty transportu nie były zbyt wysokie, gdyż w takich sytuacjach możemy mieć do czynienia ze znacznym wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co znów jest w stanie przełożyć się na problemy wielu firm, jakie działają na ternie kraju. W długim okresie czasu taka sytuacja może przekształcić się w poważne problemy gospodarcze jakie będzie przeżywał dany kraj.