Kredytem hipotecznym określamy taki kredyt gotówkowy, który wyróżnia się długim czasem trwania, protekcją za sprawą hipoteki klienta oraz wykorzystaniem na (z reguły) wzniesienie lub inwestycję w nową nieruchomość. Niemniej, pojęcie to nie wyczerpuje tegoż zagadnienia (skądinąd nad wyraz złożonego) na wskroś, stąd lepsze pojęcie wyżej przytoczonych powinno się też łączyć z zaznajomieniem wskazanych ich rodzajów. O czym tu więc mówimy?

A no o tym, że kredyty hipoteczne grupujemy z uwagi na cel, gdzie wyszczególniamy kredyt zwyczajny (z którego pieniądze poświęcane są na zakupienie przykładowego mieszkania, który uskuteczniany jest za jednym zamachem, i którego użycza się w oparciu o porozumienia kupna-sprzedaży), kredyt budowlano-hipoteczny (z którego środki poświęcane są na budowę nieruchomości między innymi dla osoby fizycznej, który wykonywany jest najczęściej w transzach, z którego odsetki liczy się w oparciu o zagospodarowaną do danego czasu sumę, i który liczy się za pośrednictwem faktur) oraz pożyczkę hipoteczną (z której środki pożytkowane są na cel dowolny), i że dzielimy je ze względu na walutę, gdzie wyróżniamy kredyt w walucie rodzimej oraz tak zwane zobowiązania walutowe. Co natomiast ciekawe, te ostatnie dzielą się jeszcze na typowe kredyty walutowe, których udziela się choćby w złotym (w przypadku Polski rzecz jasna), ale których wartość przeliczana jest na walutę zagraniczną w momencie zatwierdzania umowy, oraz zobowiązania walutowe denominowane, których umowa zawiera już wskazaną sumę w walucie państwowej.

Serwis poradnikifinansowe.pl przypomina, iż bardzo istotnym jest także to, że owa hipoteka to nie wyłączne ubezpieczenie, jakim kredyt hipoteczny się znamionuje, bowiem wyliczyć należy tu też tak zwane poręki prowizoryczne (funkcjonujące do momentu utworzenia tej pierwszej), takie jak chociażby adekwatne ubezpieczenie zobowiązania, ubezpieczenie osób trzecich bądź to bazujące na prawie cywilnym, weksle oraz szeroko rozumiane blokady środków, ergo rozeznajmy się parokrotnie, czy na przyjęcie takiego kredytu gotówkowego nas tak faktycznie stać, bo nie za każdym razem jest to takie ewidentne i w zasięgu ręki dla każdego. Podsumowując, kredyty hipoteczne to niezwykle opłacalne rozwiązanie, ale wskazane jest być zeń zapoznanym i ostrożnym.

I tak oto najbardziej znanymi zeń są konta osobiste, otaczane umową cywilnoprawną, która obliguje bank do chronienia środków finansowych konsumenta i finalizowania dlań szeroko pojmowanych rozliczeń finansowych (zabiegając przy tym o natychmiastowość tychże, odpowiadając za różnego typu szkody z przyczyny ich zaniedbań oraz powiadamiając interesanta o swych poczynaniach za pomocą wyciągu).