Jesteśmy grupą specjalistów, którzy prowadzą wspólnie renomowane centrum szkoleniowe. Prowadzimy w nim różnorodne kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia przeciwpożarowe. Zajęcia dzielimy według potrzeb i preferencji ich uczestników. Program kursu dopasowujemy przede wszystkim do zajmowanych miejsc pracy, naszymi klientami są bowiem różnorodne firmy, instytucje i grupy zawodowe.

Osobne kursy bhp organizujemy dla kadry kierowniczej zakładu pracy – osobne dla osób, zajmujących stanowiska administracyjno- biurowe, osobne dla kadry inżynieryjno- technicznej, czy pracowników produkcyjnych. Każde stanowisko pracy ma bowiem własne, specyficzne zagrożenia, o których trzeba wiedzieć jak najwięcej. To przecież oczywiste, że inne wypadki zdarzają się w biurze, a inne przy maszynie lub na budowie. Dlatego odbycie naprawdę profesjonalnego szkolenia z zakresu bhp nie powinno być tylko obowiązkiem, wymaganym przez kodeks pracy, ale istotnym celem każdego odpowiedzialnego pracodawcy, pragnącego zadbać o spokój i bezpieczeństwo własnie oraz podległych mu pracowników. W prowadzonym przez nas centrum szkoleniowym odbywa się również kompleksowy kurs pierwszej pomocy. Instruktorami są pracownicy służby zdrowia, którzy na co dzień wykorzystują umiejętności, przekazywane uczestnikom w trakcie naszego kursu pierwszej pomocy.

pierwszapomoc4

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – choć w większości polega na ćwiczeniu podobnych umiejętności, również dzielimy ze względu na profil ich uczestników. Wszystkich kursantów uczymy radzenia sobie w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach. Uczymy, jak wykonywać poprawnie masaż serca oraz sztuczne oddychanie, pokazujemy, jak radzić sobie w przypadku krwotoków, złamań, poparzeń. Jak widać, szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszego szkolenia z pierwszej pomocy. Chodzi nam bowiem o to, by każda osoba, która odbyła u nas ten kurs potrafiła potem udzielić odpowiedniej pomocy w przypadku autentycznej utraty przytomności, czy wypadku samochodowego. Taka idea przyświeca całej naszej działalności- ukończony u nas kurs pierwszej pomocy przedmedycznej ma służyć nabyciu niezbędnych umiejętności ratowniczych. Dlatego tak dużo u nas ćwiczeń praktycznych. Jak widać, oferowana przez nasze przedsiębiorstwo oferta szkoleniowa jest bardzo bogata.

pierwszapomoc12

Polecamy nasze profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – przeciwpożarowe oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej. Atutem naszych szkoleń jest duża ilość ćwiczeń praktycznych, nowoczesny sprzęt medyczny oraz dobrze wykwalifikowana, doświadczona kadra instruktorów. Prowadzimy kursy głównie dla grup zorganizowanych (przede wszystkim zakładów pracy), jednak jesteśmy otwarci na spełnianie indywidualnych potrzeb naszych klientów. W branży szkoleniowej działamy już od kilku lat a zdobyte przez ten czas doświadczenie harmonijnie łączymy z innowacyjnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Terminarz oraz szczegółowy program naszych kursów bhp, przeciwpożarowych i bhp publikujemy na naszej stronie internetowej.

źródło: www.warszawabhpcenter.pl