Wiele osób jest w pełni zgodnych że jeden z najbardziej udanych systemów emerytalnych wymyślono w Kanadzie. Zanim przyjrzymy się bliżej kanadyjskiemu systemowi emerytalnemu to spróbujmy przybliżyć sobie inne systemy emerytalne a przede wszystkim system emerytalny z którym mamy do czynienia w Polsce. W Polsce już od wielu lat mamy do czynienia z tak zwanym pokoleniowym systemem emerytalnym.

Co to właściwie oznacza? To bardzo proste. Pokoleniowy system emerytalny polega na tym iż obecne pokolenie które znajduje się w wieku produkcyjnym płaci składki z którego wypłacane są emerytury osób znajdujących się w wieku emerytalnym. W gruncie rzeczy sam system byłby niemal że idealny jak by nie demografia. Demografia potrafi rozwalić praktycznie każdy system emerytalny i to właśnie pokoleniowy system emerytalny jest najbardziej narażony na wszelkie negatywne skutki zmian demograficznych w kraju. Oczywiście pomysłodawca przewidział tego typu wypadki i w momencie gdy mamy do czynienia z nierównomierną równowagą demograficzną to w takim przypadku brakującą różnicę w systemie emerytalnym zasypuje budżet państwa. Oczywiście należy sobie zdać sprawę, że możliwości budżetu państwa nie są nieskończone tak więc w skrajnie niekorzystnych warunkach system pokoleniowy może bardzo łatwo zbankrutować.

Wielu liberałów uważa że najlepszy byłby system gdy każdy odkłada samodzielnie na swoją emeryturę jednak jak pokazała historia zdecydowana większość ludzi którzy nie muszą opłacać obowiązkowych składek emerytalnych po prostu wydawała te pieniądze na bieżące potrzeby. Jak pokazują zresztą badania tylko nieliczny odsetek społeczeństwa ma skłonność do oszczędzania nawet zdecydowanym kosztem wyrzeczeń. Pokazują to nawet statystyki krajów o wiele bardziej zamożnych od Polski z których wynika że niezależnie od stopnia zamożności społeczeństwa bardzo ciężko jest wyrobić w ludziach nawyki oszczędzania. Lekiem na to jest bez wątpienia kanadyjski system emerytalny który polega na tym iż każda osoba niezależnie od tego ile składek płaciła jak wysokie podatki płaciła w przeszłości ile lat pracowała otrzymuje tę samą zryczałtowaną kwotę która pozwala na bardzo skromne życie (tak zwane przeżycie) a jeśli ktoś oczekuje wyższej emerytury powinien po prostu oszczędzać na własną rękę.