Od dawna obowiązującym oficjalnie w językiem w przemyśle i technice jest angielski. W języku tym pisane są wszelakie instrukcje, a poza tym rozmawia w nim duża część naukowców i inżynierów. Z tego też powodu w licznych zawodach niezbędna jest odpowiednia znajomość angielskiego, jednak niekiedy mogą się pojawić przypadki, gdy może to jednak być za mało.

Jako przykład można podać tłumaczenia techniczne, zawierające dużo bardzo ważnych szczegółów. Jeśli nawet pracownik dobrze zna angielski i posługuje się nim, to czasem może to nie wystarczyć do tego, aby tłumaczenie mogło spełniać oczekiwania. Pominięcie czegoś w takiej dokumentacji spowodować może sporo problemów, zwłaszcza kiedy będzie to dotyczyć drogich prac. W takiej sytuacji przydatne okazać się może biuro tłumaczeń w Krakowie, pracownicy którego sprawnie i szybko zrobią zlecone tłumaczenia.

Takie osoby z pewnością lepiej sobie poradzą z dokumentami technicznymi, niż pracownicy firmy, a dodatkowo odpowiadają oni za zrobione błędy. Z tego też powodu przy istotnych dokumentach, w jakich niewłaściwe tłumaczenie może być dość kosztowne, dobrze będzie wynająć do tego dobrego tłumacza.